KURZ HLUBINNÉ REGRESNÍ PSYCHOTERAPIE V PLZNI

Základní :

  • 7.-10.4.2022

Pokračovací:

  • 19.-22.5.2022


Kurzy jsou koncipované jako výukové. Důraz je kladen na získání praktických dovedností. Předběžné psychologické znalosti nejsou nutné. Výhodou je omezený počet účastníků a maximální využití času. Všechny kurzy vede zkušená lektorka Vlasta Kulová, která vystudovala Hlubinnou abreaktivní regresní psychoterapii u pana Ing. Andreje Dragomireckého.

ZÁKLADNÍ:

Cílem kurzu je naučit účastníky základům teorie lidské psychiky člověka a osvojení si základních psychoterapeutických dovedností v hlubinné regresní psychoterapii. Účastníci budou seznámeni s teorií prokládanou cvičeními pod vedením lektorky, usnadňujících pozdější práci s klienty. Tento základní kurz poskytuje základy pro start Vaší terapeutické praxe. K dosažení regrese není použita žádná forma hypnózy. Regresní psychoterapie využívá asociativní techniku vybavování si v bdělém stavu. Tento kurz je kurzem výukovým, nikoliv léčebným. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát a můžete samostatně pracovat.

POKRAČOVACÍ:

Na pokračovacím kurzu hlubinné regresní psychoterapie, se můžete zdokonalit v technice auditování. Na programu je práce s obtížnějšími případy. Vyzkoušíte techniku přímé cesty, tzn. hledání a zpracovávání příčin problémů bez procházení sekundárních engramů. Dalším bodem je práce na vzdálenost s klientem, který není osobně přítomen, např. malé dítě, pacient v nemocnici nebo člověk žijící v zahraničí. A to prostřednictvím média. S tím souvisí odvádění přivtělených a zbloudilých duší a jiné možnosti. Tento kurz je kurzem výukovým, nikoliv léčebným. Podmínkou účasti je absolvování základního kurzu. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát. 

Kurz není vhodný pro:

  • těhotné ženy
  • pacienty s psychiatrickou diagnózou a dlouhodobou medikací, zvláště při trvalém užívání silných antidepresiv
  • pro ty, kteří dlouhodobě experimentují a stávají se závislými na psychedelických látkách

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

Kurzy jsou velmi intenzivní. Maximální počet je 4. Důraz je kladen na získání praktických dovedností. Předběžné znalosti psychologie nejsou požadovány. Všechny odborné termíny budou vysvětleny.

Základní a pokračovací kurz začíná ve čtvrtek od 17 -20 hodin. V pátek a sobotu od 10-19 hodin. V neděli od 10-18 hodin.

Na kurzu budou přestávky na malé občerstvení a na oběd. Voda, káva, čaj a ovoce bude k dispozici zdarma.

Cena základního kurzu je 5 000,- Kč. Cena pokračujícího kurzu je 6 000,- Kč

Pro účast na kurzu je třeba závazně vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné na bankovní účet.

Způsob úhrady:  V.S.: prvních 6 číslic rodného čísla, č.ú: 107-1503300237/0100

O registraci přihlášky a obdržení částky na účet Vám zašlu potvrzení e-mailem.

Stravování je individuální. Je možné využít nedaleké restaurace, případně objednat stravu s dovozem na místo.

Ubytování je potřeba zajistit si individuálně předem.

S sebou si vezměte psací potřeby, zvýrazňovač, trhací blok A4 a tvrdou podložku pod blok na psaní a pohodlné domácí oblečení. 

Skripta obdržíte na kurzu. Certifikát po kurzu.

Nezapomeňte na dobrou náladu spolu s chutí změnit sebe i svět okolo.


PŘIHLÁŠKA NA KURZ:

Po zaplacení je přihláška považována za závaznou. Storno poplatek ve výši 50% je účtován při zrušení méně než 14 kalendářních dní před zahájením kurzu. Přesunutí termínu již uhrazeného kurzu (např. z důvodu nemoci) na následující termín není nijak penalizováno.