KURZ HLUBINNÉ REGRESNÍ PSYCHOTERAPIE


PLZEŇ

Základní :

  • 7.-10.10.2021

Pokračovací:

  •    4.- 7. 11.2021

Tréninkový

  • 12.-14.11.2021

FRÝDEK-MÍSTEK

Základní:

  • 9.-12.9.2021

Pokračovací:

  • 21.-24.10.2021

Tréninkový:

  • 19.-21.11.2021

Kurzy jsou koncipované jako výukové. Důraz je kladen na získání praktických dovedností. Předběžné psychologické znalosti nejsou nutné. Výhodou je omezený počet účastníků a maximální využití času. Všechny kurzy vede zkušená lektorka Vlasta Kulová.

ZÁKLADNÍ:

Cílem kurzu je naučit účastníky základům teorie lidské psychiky člověka a osvojení si základních psychoterapeutických dovedností v hlubinné regresní psychoterapii. Účastníci budou seznámeni s teorií prokládanou cvičeními pod vedením lektorky, usnadňujících pozdější práci s klienty. Tento základní kurz poskytuje základy pro start Vaší terapeutické praxe. K dosažení regrese není použita žádná forma hypnózy. Regresní psychoterapie využívá asociativní techniku vybavování si v bdělém stavu. Tento kurz je kurzem výukovým, nikoliv léčebným. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát a můžete samostatně pracovat.

POKRAČOVACÍ:

Na pokračovacím kurzu hlubinné regresní psychoterapie, se můžete zdokonalit v technice auditování. Na programu je práce s obtížnějšími případy. Vyzkoušíte techniku přímé cesty, tzn. hledání a zpracovávání příčin problémů bez procházení sekundárních engramů. Dalším bodem je práce na vzdálenost s klientem, který není osobně přítomen, např. malé dítě, pacient v nemocnici nebo člověk žijící v zahraničí. A to prostřednictvím média. S tím souvisí odvádění přivtělených a zbloudilých duší. Tento kurz je kurzem výukovým, nikoliv léčebným. Podmínkou účasti je absolvování základního kurzu. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát. 

TRÉNINKOVÝ:

Na tréninkovém kurzu se kromě opakování teorie naučíte techniky, které vám pomohou při provozování terapeutické praxe. Jedná se o sérii cvičení a postupů, které se naučíte pod vedením lektorky, většinou se jedná o cvičení ve dvojici. Pro dobrou práci terapeuta je potřebné, aby on sám na sobě pracoval a nevystavoval se vlivu aberací. Mnozí z vás nemají vhodného terapeutického partnera na dosah. Především pro vás je určen tento tréninkový kurz. Cílem je získání suverenity v roli terapeuta a zbavení se co nejvíce aberací. Samozřejmostí bude mnoho cvičení, které vám pomohou zvládat roli dobrého auditora.
Podmínkou účasti je absolvování alespoň základního kurzu.

Kurz není vhodný pro:

  • těhotné ženy
  • pacienty s psychiatrickou diagnózou a dlouhodobou medikací, zvláště při trvalém užívání silných antidepresiv
  • pro ty, kteří dlouhodobě experimentují a stávají se závislými na psychedelických látkách

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

Kurzy jsou velmi intenzivní. Maximální počet posluchačů je 6. Důraz je kladen na získání praktických dovedností. Předběžné znalosti psychologie nejsou požadovány. Všechny odborné termíny budou vysvětleny.

Základní a pokračovací kurz začíná ve čtvrtek od 17-20 hodin. V pátek a sobotu probíhá od 10-19 hodin. V neděli od 10-17 hodin.

Tréninkový kurz začíná v pátek od 17-20 hodin. V sobotu od 10-19 hodin a v neděli od 10-17 hodin.

Na kurzu budou přestávky na oběd a malé občerstvení.

Cena základního a pokračovacího kurzu je 4.500,- Kč. Cena tréninkového kurzu je 3 000,- Kč.

Pro účast na kurzu je třeba závazně vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné na bankovní účet.

Způsob úhrady:  V.S.: prvních 6 číslic rodného čísla, č.ú: 107-1503300237/0100

O registraci přihlášky a obdržení částky na účet Vám zašlu potvrzení e-mailem.

Stravování je individuální. Je možné využít nedaleké restaurace, případně objednat stravu s dovozem na místo.

Ubytování je potřeba zajistit si individuálně předem.

S sebou si vezměte psací potřeby, blok A4 a tvrdou podložku na psaní a pohodlné domácí oblečení. Skripta obdržíte na kurzu.

Nezapomeňte na dobrou náladu spolu s chutí změnit sebe i svět okolo.


PŘIHLÁŠKA NA KURZ:

Po zaplacení je přihláška považována za závaznou. Storno poplatek ve výši 50% je účtován při zrušení méně než 14 kalendářních dní před zahájením kurzu. Přesunutí termínu již uhrazeného kurzu (např. z důvodu nemoci) na následující termín není nijak penalizováno.