KURZ HLUBINNÉ REGRESNÍ PSYCHOTERAPIE


PLZEŇ

Základní :

 • 20.-23.5.2021

 • 23.-26.9.2021

Pokračovací:

 • 4.-7.11.2021

Tréninkový

 • 26.-28.11.2021

FRÝDEK-MÍSTEK

Základní:

 • 27.-30.5.2021

 • 9.-12.9.2021

Pokračovací:

 • 21.-24.10.2021

Tréninkový:

 • 19.-21.11.2021

Kurzy jsou koncipované jako výukové. Důraz je kladen na získání praktických dovedností. Předběžné psychologické znalosti nejsou nutné. Výhodou je omezený počet účastníků a maximální využití času. Všechny kurzy vede zkušená lektorka Vlasta Kulová.

ZÁKLADNÍ:

Cílem kurzu je naučit účastníky základům teorie lidské psychiky člověka a osvojení si základních psychoterapeutických dovedností v hlubinné regresní psychoterapii. Účastníci budou seznámeni s teorií prokládanou cvičeními pod vedením lektorky, usnadňujících pozdější práci s klienty. Tento základní kurz poskytuje základy pro start Vaší terapeutické praxe. K dosažení regrese není použita žádná forma hypnózy. Regresní psychoterapie využívá asociativní techniku vybavování si v bdělém stavu. Tento kurz je kurzem výukovým, nikoliv léčebným. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát a můžete samostatně pracovat.

POKRAČOVACÍ:

Na pokračovacím kurzu hlubinné regresní psychoterapie, se můžete zdokonalit v technice auditování. Na programu je práce s obtížnějšími případy. Vyzkoušíte techniku přímé cesty, tzn. hledání a zpracovávání příčin problémů bez procházení sekundárních engramů. Dalším bodem je práce na vzdálenost s klientem, který není osobně přítomen, např. malé dítě, pacient v nemocnici nebo člověk žijící v zahraničí. A to prostřednictvím média. S tím souvisí odvádění přivtělených a zbloudilých duší. Tento kurz je kurzem výukovým, nikoliv léčebným. Podmínkou účasti je absolvování základního kurzu. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát. 

TRÉNINKOVÝ:

Na tréninkovém kurzu se kromě opakování teorie naučíte techniky, které vám pomohou při provozování terapeutické praxe. Jedná se o sérii cvičení a postupů, které se naučíte pod vedením lektorky, většinou se jedná o cvičení ve dvojici. Pro dobrou práci terapeuta je potřebné, aby on sám na sobě pracoval a nevystavoval se vlivu aberací. Mnozí z vás nemají vhodného terapeutického partnera na dosah. Především pro vás je určen tento tréninkový kurz. Cílem je získání suverenity v roli terapeuta a zbavení se co nejvíce aberací. Samozřejmostí bude mnoho cvičení, které vám pomohou zvládat roli dobrého auditora.
Podmínkou účasti je absolvování alespoň základního kurzu.

Kurz není vhodný pro:

 • těhotné ženy
 • pacienty s psychiatrickou diagnózou a dlouhodobou medikací, zvláště při trvalém užívání silných antidepresiv
 • pro ty, kteří dlouhodobě experimentují a stávají se závislými na psychedelických látkách

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

Kurzy jsou velmi intenzivní. Maximální počet posluchačů je 6. Důraz je kladen na získání praktických dovedností. Předběžné znalosti psychologie nejsou požadovány. Všechny odborné termíny budou vysvětleny.

Každý kurz začíná ve čtvrtek od 17-20 hodin. V pátek a sobotu probíhá od 10-19 hodin. V neděli od 10-17 hodin. Na kurzu budou přestávky na oběd a malé občerstvení.

Cena každého kurzu je 4.500,- Kč.

Pro účast na kurzu je třeba závazně vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné na bankovní účet.

Způsob úhrady: částka 4.500,- Kč; V.S.: prvních 6 číslic rodného čísla, č.ú: 107-1503300237/0100

O registraci přihlášky a obdržení částky na účet Vám zašlu potvrzení e-mailem.

Stravování je individuální. Je možné využít nedaleké restaurace, případně objednat stravu s dovozem na místo.

Ubytování je potřeba zajistit si individuálně předem.

S sebou si vezměte psací potřeby, blok A4 a tvrdou podložku na psaní a pohodlné domácí oblečení. Skripta obdržíte na kurzu.

Nezapomeňte na dobrou náladu spolu s chutí změnit sebe i svět okolo.


PŘIHLÁŠKA NA KURZ:

Po zaplacení je přihláška považována za závaznou. Storno poplatek ve výši 50% je účtován při zrušení méně než 14 kalendářních dní před zahájením kurzu. Přesunutí termínu již uhrazeného kurzu (např. z důvodu nemoci) na následující termín není nijak penalizováno.