KURZ  REGRESNÍ  PSYCHOTERAPIE 

Frýdek-Místek  5. - 8.3.2020

Uherské Hradiště  19. - 22.3.2020

Plzeň  23. - 26.4.2020

KURZ 1 - základní:

- je zaměřen v teorii i široké praxi na rozeznávání a zpracování engramů (paměťových stop - záznamů bolestných událostí) a na to, jak dokážeme většinu těchto traumat uvolnit v praxi. Kurz je vhodný pro všechny, kteří mají záměr naučit se zpracovávat následky traumatických událostí, nalézt příčiny zátěží a nemocí a uvolnit se z jejich zajetí. Kurz je charakterizován jako psychoterapeutický výcvik, nikoli jako individuálně léčebný. Zpracování vlastních engramů je nedílnou součástí výcviku nového auditora-terapeuta, neznamená to ovšem, že si kurzista řeší pouze své potíže, nýbrž že střídá pozice klienta a auditora rovnoměrně, tedy že je auditován i audituje. Výsledkem auditů pomocí regresní terapie je trvalé a nevratné zlepšení fyzické a zejména psychické kondice klienta, nárůst vitality a celkové zlepšení kvality života.

KURZ 2 - pokročilý:

- je zaměřen na rozšíření teorie a praxe do oblasti identifikace "přivtělených duší" , cizích zásahů, práce na dálku na úrovni lidského ducha. Pokročilý kurz umožní kurzistům rozvinutí vlastní práce na duchovní úrovni a řadu přímých a účinných postupů k odstranění nežádoucích vlivů a stavů. Zahrnuje způsoby práce na dálku, terapii přes prostředníka (i v nepřítomnosti klienta) a také komunikaci s dušemi, které po opuštění svého těla neodešly 'do Světla' a kvůli své připoutanosti ke klientovi mu způsobují potíže. Naučí se tyto duše odvádět tam, kam patří. Pokračovací kurz je určen pouze pro absolventy kurzu základního (u kteréhokoli lektora). Pokud zájemce o pokračovací kurz aktivně neaudituje, je vhodné si osvěžit teorii i praxi základního kurzu nebo dle svého uvážení si základní kurz zopakovat ještě jednou.

Kurz není vhodný pro:

  • těhotné ženy
  • pacienty s psychiatrickou diagnózou a dlouhodobou medikací, zvláště při trvalém užívání antidepresiv
  • pro ty, kteří dlouhodobě experimentují a stávají se závislými na psychedelických látkách

Termíny:

PLZEŇ

Kurz 1 - základní: 23. - 26.4.2020

Kurz 2 - pokročilí: 12. - 15.11.2020


FRÝDEK-MÍSTEK

Kurz 1 - základní:  5. - 8.3.2020

Kurz 2 - pokročilí:  29.10. - 1.11.2020


UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Kurz 1 - základní:  19. - 22.3.2020

Kurz 2 - pokročilí: 15. - 18.10.2020


Cena kurzovného:

Kurz 1 - základní:  4 500,- Kč

Kurz 2 - pokročilí: 4 500,-Kč


Záloha za KURZ je 2.000 Kč minimálně 1 měsíc předem. Poplatek za zrušení kurzu je 1.000 Kč.

Zašlete na účet: 107-1503300237/0100

Pozn. Po připsání zálohy na účet Vám pošlu veškeré informace o daném kurzů e-mailem.

Ubytování a strava na kurzech:

Cena ubytování a stravy (vegetariánské) na kurzech bude upřesněna podle místa konání.

Knihy ke kurzům

Základní literaturou jsou knihy Andreje Dragomireckého z nakladatelství Stratos. Dají se objednat přes Kosmas a jsou také k dispozici přímo na kurzech.

Andrej Dragomirecký - Regresní psychoterapie I.

Andrej Dragomirecký - Regresní psychoterapie II. aneb Laskavý exorcismus

Andrej Dragomirecký - Teorie osobnosti

PŘIHLÁŠKA NA KURZ REGRESNÍ TERAPIE