Emocionální a fyzická úleva

Děkuji všem svým klientům z Plzně a okolí za důvěru a spolupráci. Má práce zde končí. Objednávky už nepřijímám. Stěhuji se na Moravu. Přeji vám vše dobré a také štěstí na vaší životní cestě. 

K dispozici je vám regresní psychoterapeutka Lenka Fraňková, Klatovská 7, Plzeň, tel. 608 716 100, e-mail: lenka.regrese@gmail.com, www.regresefatyra.cz

a Věra Hora Škubalová, Sladovnická 25, Plzeň, tel. 603 846 686, e-mail: verka.skub@seznam.cz, www.regreseplzen.cz 


KONTAKT:

Vlasta Kulová

tel. 730 605 277

vlastakulova@seznam.cz

Klatovská tř. 7, PLZEŇ

SLUŽBY:

Regresní psychoterapie

Víkend pro ženy

Možnosti hlubinné regresní psychoterapie jsou takřka neomezené.

 Můžete se zbavit následujících problémů, například:

 • strachy: ze smrti, z nemoci, ze změny, z výšek, hloubek, z vody, z veřejného projevu, z uzavřených prostor, z pavouků, hadů, aj.
 • bolesti a nemoci

 • psychické krize, deprese, úzkosti, tíha na hrudi, vyčerpání, prázdnota, panika, nespavost

 • problémy ve vztazích, závislost na druhé osobě, nízké sebevědomí, pocity viny, žárlivost, agrese

 • únavový syndrom, anorexie, bulimie, závislosti, nervozita, napětí

 • po operaci nebo úraze.

 • přivtělené nebo zbloudilé duše v domě nebo v bytě ( tzv. přisedlíci a usedlíci)

Stačí 1-3 setkání a máte po problému.

Individuální terapie:

Terapie probíhá v běžných pracovních dnech. Pro domluvení termínu pište nebo volejte.

Terapie probíhá 2,5 - 3 hodiny.

Cena:  3500,-Kč za terapii.

Terapie v zastoupení:

Hlubinná regresní terapie v zastoupení přes kolegyni ( tzv. médium) je ideální pro tyto klienty:

 • děti do 10 let
 • s psychickou poruchou
 • dlouhodobě nemocné, těžce nemocné, s omezenou pohyblivostí, s pobytem v nemocnici
 • závislé na drogách, alkoholu, aj.
 • s vadou řeči, sluchu, atd. 
 • kteří mají obavy podstoupit hlubinnou regresní terapii osobně 
 • jsou ze zahraničí nebo jiného kraje ČR

Podmínkou je osobní žádost a souhlas klienta nebo žádost blízkého rodinného příslušníka, pokud je klient malé dítě nebo je indisponován. Médium zastupuje klienta na hlubinné regresní terapii. Jedná se o kvalifikovanou osobu, která absolvovala psychospirituální výcvik. Před a po ukončení regresní terapie je klient upozorněn zprávou. Klient by měl být v klidu a nic náročného nedělat. Ideální je, když klient leží a odpočívá. Do 3 dnů zasílám emailem zprávu z regresní terapie a informace o platbě. Součástí regresní terapie v zastoupení je zjištění přisedlých duší a jejich odvedení a následné zpracování daného tématu včetně příčiny.

Cena: 4900,- Kč za terapii.

Terapie probíhá cca 2,5 - 3 hodiny.

Odvádění přivtělených duší (přisedlíci) a duší v domě nebo v bytě (usedlíci) přes médium.

Cena: 2000,- Kč

UPOZORNĚNÍ: po terapii nepožívejte 24 hodin alkoholické nápoje a jiné drogy! Pijte větší množství čisté vody. Po terapii si už nic neplánujte! Dopřejte si čas na regeneraci.

Kontakt: Vlasta Kulová, tel. 730 605 277, e-mail: vlastakulova@seznam.cz