Emocionální a fyzická úleva

Kurzy hlubinné regresní psychoterapie

KONTAKT:

Vlasta Kulová

tel. 730 605 277

vlastakulova@seznam.cz

 Klatovská 7, 301 00 PLZEŇ,

ve vnitrobloku pasáže BOST, 1. patro

SLUŽBY:

Individuální regresní terapie

Kurz regresní terapie

Víkend pro ženy

Možnosti hlubinné regresní psychoterapie jsou takřka neomezené.

 Můžete se zbavit následujících problémů, například:

 • strachy: ze smrti, z nemoci, ze změny, z výšek, hloubek, z vody, z veřejného projevu, z uzavřených prostor, z pavouků, hadů, aj.
 • bolesti a nemoci

 • psychické krize, deprese, úzkosti, tíha na hrudi, vyčerpání, prázdnota, panika, nespavost

 • problémy ve vztazích, závislost na druhé osobě, nízké sebevědomí, pocity viny, žárlivost, agrese

 • únavový syndrom, anorexie, bulimie, závislosti, nervozita, napětí

 • po operaci nebo úraze.

 • přivtělené nebo zbloudilé duše v domě nebo v bytě ( tzv. přisedlíci a usedlíci)

Stačí 1-3 setkání a máte po problému.

Individuální terapie:

Terapie probíhá v běžných pracovních dnech. Pro domluvení termínu pište nebo volejte.

Terapie probíhá 2 - 3 hodiny.

Cena:  1 000,-Kč/hodinu

Terapie v zastoupení:

Hlubinná regresní terapie v zastoupení ( tzv. médium) je ideální pro tyto klienty:

 • děti do 10 let
 • s psychickou poruchou
 • dlouhodobě nemocné, těžce nemocné, s omezenou pohyblivostí, s pobytem v nemocnici
 • závislé na drogách, alkoholu, aj.
 • s vadou řeči, sluchu, atd. 
 • kteří mají obavy podstoupit hlubinnou regresní terapii osobně 
 • jsou ze zahraničí nebo jiného kraje ČR

Podmínkou je osobní žádost a souhlas klienta nebo žádost blízkého rodinného příslušníka, pokud je klient malé dítě nebo je indisponován. Médium zastupuje klienta na hlubinné regresní terapii. Jedná se o kvalifikovanou osobu, která absolvovala psychospirituální výcvik.

Cena: 1 500,- Kč/hodinu 

Terapie probíhá cca 2 hodiny.

Odvádění přivtělených duší (přisedlíci) a duší v objektu (usedlíci) přes médium.

Cena: 1500,- Kč

UPOZORNĚNÍ: po terapii nepožívejte 24 hodin alkoholické nápoje a jiné drogy! Pijte větší množství čisté vody. Po terapii si už nic neplánujte! Dopřejte si čas na regeneraci.

Kontakt: Vlasta Kulová, tel. 730 605 277, e-mail: vlastakulova@seznam.cz