Emocionální a fyzická úleva

Kurzy regresní psychoterapie

KONTAKT

Vlasta Kulová

tel. 730 605 277

vlastakulova@seznam.cz

 Klatovská 7, 301 00 PLZEŇ,

ve vnitrobloku pasáže BOST, 1. patro

SLUŽBY

- HLUBINNÁ REGRESNÍ PSYCHOTERAPIE

- PŘEPIS NEGATIVNÍ MYSLI

- KURZY REGRESNÍ PSYCHOTERAPIE

- ZASVĚCENÍ DO SHAMBHALY

Možnosti hlubinné regresní psychoterapie jsou takřka neomezené.

 Můžete se zbavit následujících problémů, například:

 • strachy: z výšek, hloubek, z vody, z veřejného projevu, z uzavřených prostor, z pavouků, hadů, aj.
 • bolesti a nemoci různých částí těla:  hlavy, krku, hrudi, břicha, pánve, nohou, aj.

 • psychické krize, deprese, úzkosti, tíha na hrudi, vyčerpání, prázdnota, panika

 • problémy ve vztazích, závislost na druhé osobě, nízké sebevědomí, pocity viny, žárlivost, agrese

 • únavový syndrom, anorexie, bulimie, závislosti, nervozita, napětí

 • zdlouhavé rekonvalescence po operaci nebo úraze.

 • přivtělené nebo zbloudilé duše ( tzv. přisedlíci a usedlíci)

Individuální terapie:

Terapie probíhá v běžných pracovních dnech. Pro domluvení termínu pište nebo volejte.

Terapie probíhá 2 - 3 hodiny (se vzdálenějšími klienty se domlouváme i na delším sezení podle potřeby)

Cena:  800,-Kč/hodinu

Terapie přes prostředníka:

Hlubinná regresní terapie přes prostředníka ( tzv. médium) je vhodná pro tyto klienty:

 • děti do 10 let
 • osoby dlouhodobě nemocné, po infarktu, po mrtvici, na vozíčku, s omezenou pohyblivostí, kteří se nemohou dostavit osobně
 • osoby v léčebnách, v ústavech, po haváriích, upoutaní na lůžku, v kómatu
 • klienti, kteří mají obavy podstoupit hlubinnou regresní terapii osobně 
 • klienti, kteří to mají do Plzně daleko

Podmínkou je osobní žádost a souhlas klienta nebo žádost blízkého rodinného příslušníka, pokud je klient malé dítě nebo je indisponován. Prostředník (médium) zastupuje klienta na hlubinné regresní terapii. Jedná se o kvalifikovanou osobu, která je v tomto oboru vyškolená. 

Cena: 1 200,- Kč/hodinu 

Terapie probíhá 2-3 hodiny.

UPOZORNĚNÍ: po terapii nepožívejte 24 hodin alkoholické nápoje a jiné drogy! Pijte větší množství čisté vody. Po terapii si už nic neplánujte! Dopřejte si čas na regeneraci.

Kontakt: Vlasta Kulová, tel. 730 605 277, e-mail: vlastakulova@seznam.cz